Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2020

Belgrade / Serbia    10-12 April / 2020

ACCEPTED PROCEEDINGS


Spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin örgütsel kibirlilik düzeylerinin belirlenmesi

   Zülbiye Kaçay, Arif Damar, Ersin Eskiler, Fikret Soyer


Kampüs Rekreasyon Etkinliklerine Katılımda Algılanan Engeller: Düşük ve Yüksek Motivasyona Bağlı Farklılıkların Araştırılması

   Cihan Ayhan, Ersin Eskiler, Fikret Soyer


ABD’de Lisansüstü Eğitim Gören Türk Öğrencilerin Deneyimleri

   Şahin Oruç, Genç Osman İlhan


Masal Anlatıcılarına Göre Masal Anlatıcılarında Olması Gereken Özellikler

   Şahin Oruç, Sibel Çağır


The Design of Physical Exercise and Mindfulness - Based Program in Education According to Recent Findings in Neuroscienceoscience

   Edin Branković


Revealing Some of the Factors’ Odds On Schools Emphasizes On Academic Success in TIMSS 2015

   Eren Ceylan, Mustafa Sever


An Examination of the Workplace and Out of Workplace Leisure Behaviors of Academic Staff

   Ümit Doğan Üstün, Nurullah Emir Ekinci, Akay Suner, Buket Aydemir


Yaratıcı Yazın Üzerinde Bir Dil Değerlendirmesi

   H. Esra Karabacak


Academic Self-Efficacy Beliefs of Turkish and American Doctoral Students: A Qualitative Research

   Murat Bayram Yılar


A Novel Implementation Method of Integrating the Three Sustainability Aspects into The Undergraduate Architectural Design Studio

   Kamal Eldin Mohamed


Serbest Zamanda Algılanan Özgürlüğün Mutluluk ve Mental İyi Oluş Üzerine Etkisi

   İlimdar Yalçın


Escape Room Pedagogical Potential from Female Pre-Service Teachers’ Perspective

   Coral I. Hunt-Gomez, Olga Moreno-Fernández, Pilar Moreno-Crespo, Mario Ferreras-Listán


Evaluation of The Use of Fatal Vision Goggles in The Education of Students of Health Sciences in Basic Life Support

   Eva Dolenc, Damjan Slabe


New Digital Writing as a Pedagogical Resource: Future Teachers’ Views

   Coral I. Hunt-Gómez , Francisco Núñez Román, Alejandro Gómez Camacho, Pilar Moreno-Crespo


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (İstanbul Esenyurt İlçesi Örneği)

   Mehmet Soyal, Burak Taşören, Okan Kılıçkaya, Mehmet Beyaz


Profesyonel ve Amatör Futbol Oynayan Futbolcular ile Futbolu Bırakmış Futbolcuların Kişilik, Öfke ve Kaygı Durumlarının İncelenmesi

   Rahmi Giritlioğlu, Mustafa Said Erzeybek


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Hazırladıkları Kamu Spotlarının İncelenmesi

   Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu


Kinesthetic-Body Intelligence and Its Relationship with Empathy in High School Youth

   Sara Suárez Manzano, María Cruz García Linares, Manuel J. de la Torre Cruz, Emilio J. Martínez López


The Effect of Conscious Awareness Level of Physical Education and Sports Teacher Candidates on Empathy Level

   Nuri Berk Güngör, Serkan Kurtipek, Ersan Tolukan


Exploring Mathematical Skills of Students Accessing the Elementary Teacher’s Degree

   Elvira Fernández-Ahumada, Jesús Montejo-Gámez, Natividad Adamuz-Povedano, Enrique Martínez-Jiménez


Understanding and Generalization of Patterns to Promote Early Algebra in 6-Year Old Students

   Natividad Adamuz-Povedano, Elvira Fernández-Ahumada, Jesús Montejo-Gámez, Enrique Martínez-Jiménez


Arapça Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Altı Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi

   Sara Akkuş


İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Metafor Algıları

   Sıtkı Çekirdekci


The Usage of Digital Educational Sources While Teaching Arabic

   Nailya Mingazova, Vitaly Subich, Alfia Gazizova


Knowing and Understanding the World We Live in Using Conflict Analysis: Contributions to Social Science Teaching and Learning

   Jorge Ruiz-Morales


Association of Physical Activity Practice, Cardiorespiratory Fitness and Kinesthetic-Bodily Intelligence with The Logical-Mathematical Intelligence in Young People

   Alberto Ruiz-Ariza, Khader Faiez Abu-Helaiel Jadallah, Vânia Brandão Loureiro, Emilio J. Martínez-López


Cultural Stereotypes as an Obstacle for School Coexistence: Immigrant Students in European Secondary Schools.

   Olga Moreno-Fernández, Elena Guichot-Muñoz, Giulia De Sarlo, Mario León-Sánchez


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri İçin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ölçeği'nin Geliştirilmesi

   Turan Başkonuş, Fikret Soyer


The Integration of Immigrant Students in The Classrooms of the Torreblanca Secondary School

   Mario Ferreras-Listán, José Antonio Pineda-Alfonso, Mario León-Sánchez, Verónica Sevillano-Monje


4-6 Yaş Arası Otizmli Çocuklarda Fiziksel Aktivitelerin İnce Ve Kaba Motor Becerilerinin Gelişimine Etkisi

   Şeref Ebrem, Baybars Recep Eynur


Do The Teachers Think That They Have Sufficient Knowledge to Undertake Sustainability Competencies in The Science of Education? A Case Study of the University of Seville, Spain

   Valderrama_Hernández Rocio, Solís Espallargas M.C., Limón Dominguez D., Ruiz Morales J.


Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesİ

   Vahit Çiriş, Turan Başkonuş


Çocuk Edebiyatında Kitap Seçimi Ölçütleri (KKTC'de)

   Şevket Öznur, Ejdan Sadrazam


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Öğrenen Organizasyonlar Kapsamında İncelenmesi

   Cihad Demir, Mehmet Kara, Recep Çakır


Bisiklet, Voleybol, Taekvondo Branşlarındaki Elit Sporcuların Anaerobik Güçlerinin Karşılaştırılması

   Yunus Emre Bağış


Futbol ve Voleybolcuların Liderlik Özelliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Engin Çinibulak, İrfan Kara, Taner Atasoy


To Promote the Development of Teachers' Teaching Beliefs from The Perspective of Reflective Teaching

   Zhaohao Nian


Kütahya’daki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sabır Düzeylerinin İncelenmesi

   Oğuz Akalan, Yunus Şahinler, Baybars Recep Eynur


Escape Room Pedagogical Potential from Female Teachers in Training’ Perspective

   Coral I. Hunt-Gomez , Olga Moreno-Fernández, Pilar Moreno-Crespo, Mario Ferreras-Listán


Current Integral Strategies for Didactic Programming in Preschool: Un Example with Axis in Active Learning Based in Movement

   Sebastián López-Serrano, Alba Cámara-Martínez, Sara Suárez-Manzano, Alberto Ruiz-Ariza


Boks Yapan Sporuların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yunus Şahinler, Mahmut Ulukan


Öğretmenlerin Örgütsel Yaratıcılığa ilişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Aracılığı ile İncelenmesi

   Zülküf Nanto, Mukadder Boydak Özan


MCDA-FDEMATEL Method to Rank Suitable Criteria of Sustainable Science Education by Flipped E-Learning Approach

   Jin Su Jeong, David González-Gómez, Félix Yllana-Prieto


Volunteering Activities of Social Studies Teachers in Non-Governmental Organizations and Their Perception of Volunteering

   Melike Faiz


Lisanslı Dağcıların Kendine Saygı ve Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Kemal Ejder Petekçioğlu, Resul Çekin


Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Duygusal İklim Algıları

   Efraim Öztürk, Mukadder Boydak Özan


Outcome Expectancies About Physical Activity Mediates the Relationship Between Parental Support and Physical Activity Enjoyment in Adolescents’ Girls

   Manuel J. De la Torre-Cruz, Sebastian López-Serrano, Sara Suárez-Manzano, Alberto Ruiz-Ariza


Comparison of Selected Educational Platforms for The Life-Long Learning

   Tatiana Corejova, Peter Jucha, Alexandra Valicova


Sporda Rekabetçi Dengenin Ölçülmesi Üzerine Bir Değerlendirme

   Hale Kula


Sporda İmgeleme Envanterinin Çocuk Sporcular İçin Uyarlanması Bir Ölçek Uyarlama Çalışması: Çocuklarda Hayal Etme Envanteri

   Betul Yorgun, Akın Çelik, Fatih Koca


Kütahya’daki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Diğerkamlık Düzeylerinin İncelenmesi

   Baybars Recep Eynur, Oğuz Akalan, Yunus Şahinler


Okullarda Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamalarının İşleyişine Yönelik Öğrenci Değerlendirmeleri

   Nurbanu Umutlu, Aysun Öztuna Kaplan


Ortaokul Öğretmenlerinin Derslerinde Materyal Hazırlamak ve Kullanmak için Bir EPDS Geliştirilmesine Yönelik Görüşleri ve Önerileri

   Cemre Arıkaya, Recep Çakır


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Elemanı Kavramına Yönelik Metafor Analizi

   Hayrettin Gümüşdağ, Bekir Barış Cihan, Burcu Vahapoğlu


Participation in Physical Activity and Social Media Addiction in Students

   Ülfet Erbaş, Hüseyin Gümüş


The Presence of Sustainability in The Curricula of the Science of Education Degree Courses at The University of Seville

   Solís-Espallargas, Carmen; Valderrama-Hernández, Rocío; Ruiz-Morales, Jorge; Limón-Domínguez, Dolores.


İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Sorun ve Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma (İstanbul İli Örneği)

   Ahmet Koç


Preschool and Early School Teacher Education in the Bologna Process Context. In the Opinions of Erasmus Plus Students

   Katarzyna Dormus, Anna Włoch


Health Promotion Action Plan Can Improve the Level of Physical Activity in Secondary School Teachers

   Urška Simnovčič Pišek, Miha Marinšek


Okullardaki Akran Zorbalığının Yaygınlığı

   Şehida Rizvançe Matsani


Turning University Routines to Business Process Engines

   Abdi Kurt, Zeki Yarar


Küresel Yeterlik Kavramına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

   Burcu Bekçibaşı, Şenol Beşoluk


Relations of Cognitive Skills with Situational – Motor Skills in Sport Games

   Vedat Bajrami, Bećir Šabotić


Measurement of Basic Motor Characteristics of Students Aged 9-10

   Mustafa Gürker Tepe, İbrahim Şahin, Tolga Kalebozan, Yusuf Soylu


Professional Knowledge for Teachers: A New Glance at Updated Curricula

   Ece Yolcu


Müze Ziyaretinin Ders Başarısına Etkisinin Kazanım Temelli İncelenmesi

   Mustafa Kılınç, Ümit Çelen, İlker Kösterelioğlu


Kapsayıcı Eğitim Üzerine Öğretmen Görüşleri

   Esra Ketenoğlu Kayabaşı


The Application of the Performance System in School Physical Education Evaluation in the Romanian Education System

   Talaghir Laurentiu-Gabriel, Iconomescu Teodora Mihaela


Secondary School Students' Identity and Citizenship Perceptions

   Emine Karasu Avcı


Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımlarına Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi (Kocaeli İli Darıca İlçesi Örneği)

   Zeliha Demir Kaymak, Mehmet Erman


Öğretmenlerin Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi

   Nuri Muhammet ÇELİK


Peculiarities of The Health Locus of Control in Students with Chronic Somatic Diseases

   Irina O. Kononenko, Nina N. Vishnjakova, Irina O. Loginova


Features of The Human Life-World Stability of Athletes Who Are Characterized by Psychological Health

   Irina O. Loginova, Mariya S. Sevost'yanova, Irina O. Kononenko, Nina N. Vishnjakova


Motivational and Demotivational Factors for Lecturers When Teaching Abroad

   Pınar Sinan Malec


Investigating the Relationship Between Self-Confidence, Psychological Resistance and Problematic Internet Use

   Selman Çutuk, Kürşad Sertbaş, Zeynep Akkuş Çutuk


Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarının Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

   Atike Yılmaz, Gözde Yetim, Murat Işık


So Trending, So Topic: Smartphone Addiction in Youngest Students

   Nadia Jiménez, Sonia San Martín


Teaching Adult-to-Adult (Tutoring) at University. A Case Study

   Maria Moumoulidou, Kostas Karadimitriou, Vassiliki Pliogou


Teaching Students with Tourette Syndrome

   Silvia Alicia Carolina Doldán


Otizmli Birey Ebeveynlerinin Engelli Bireylerin Sportif Açıdan Eğitilmesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Abdullah Düğenci, Esra Yüksel, Cihan Ayhan, Murat Özmaden


Sosyal Bilgiler Dersi Değerler Eğitimine Yönelik Dijital Çizgi Roman Materyal Tasarımı: “Gizli Labirent”

   Ayşe Keskin, Genç Osman İlhan


Veli Görüşleri Bağlamında Üstün Yetenekli Çocukların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

   Şahin Oruç, Sibel Çağır


How Achievement Gap is Perpetuated Through Schooling Practices?

   Mustafa Sever, Eren Ceylan


Spor Bölümlerindeki Öğrencilerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki

   İlimdar Yalçın


Cultural Stereotypes as an Obstacle for School Coexistence. Immigrant Students in European Secondary School

   Olga Moreno-Fernández, Elena Guichot-Muñoz, Giulia De Sarlo, Mario León-Sánchez


Spor Örgütünde Duygusal Emek ile Örgütsel Yaşamda Yalnizlik Düzeyi Arasindaki İlişki

   Ali Kaya, Aydın Pekel, Özgür Doğan, Seyit Ahmet Keten, Okan Kılıçkaya


Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Turan Başkonuş


Öğretmen Adaylarının Oyun ve Fiziksel Etkinlikler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Vahit ÇİRİŞ


Tapınak Şövalyeleri’nin Kıbrıs’ta Yargılanması

   Şevket Öznur, Ejdan Sadrazam


Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirme: Robotik Kodlama Üzerine Yapılan Araştırmalar

   Cihad Demir, Recep Çakır


Boks Yapan Sporuların Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yunus Şahinler, Mahmut Ulukan


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

   Mahmut Ulukan, Yunus Şahinler, Baybars Recep Eynur


New Digital Writing as a Pedagogical Resource: Future Teachers’ Views

   Coral I. Hunt-Gomeza , Francisco Núñez Romána, Alejandro Gómez Camachoa, Pilar Moreno-Crespoa


Eğitim Kurumlarındaki Müdür Yardımcılarının Görev Ve Sorumluluklarının Değerlendirilmesi

   Zülküf Nanto


The Toolbox “Sciedu-FIT” to Teach Numerical Contents for Flipped Science Education

   Jin Su Jeong, David González-Gómez, Félix Yllana-Prieto


İlkokula Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Önemi

   Efraim Öztürk


Correlation Between Morphological Characteristics and Motor Capacity with Situational-Motor Information in Football with Pupils (16 Years) Of Middle School

   Fikret Soyer, Bećir Šabotić


Likert Tipi Ölçeklerde Madde Ayırıcılık Gücü Hesaplanmasında Farklı Bir Yaklaşım

   Ümit Çelen


Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Duygu Tutum ve Kaygılarının İncelenmesi

   Gözde Yetim, Atike Yılmaz


Exploring Toys and Games Through Three Different Frameworks of Evaluation

   Kostas Karadimitriou, Myrsini Lantzouraki


Announcements

ERPA 2020 Book of Abstracts and Book of Proceedings

For the ERPA International Congresses on Education 2020 Book of Abstracts and Book of Proceedings (with ISBN) please click the link provided below.

ERPA 2020 BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2020 BOOK OF PROCEEDINGS

Date of Announcement:   2020-06-16


e-Book of Proceedings full text template

For the Full Text Template please click here.

Tam metin şablonu için lütfen tıklayınız

Date of Announcement:   2020-04-15


(New - Day 2) Session information to attend congress sessions

Software: zoom

Meeting ID: 226-806-042

Password: 966603

Date of Announcement:   2020-04-12


time zone

Session presentation will take place at local time in Turkey. Therefore, the participants in different time zones are commended to make their plans considering the time difference.

Date of Announcement:   2020-04-11


Session information to attend congress sessions

Software: zoom

Meeting ID: 681-356-767

Password: 266072

Date of Announcement:   2020-04-11


Detailed Congress Programmes of ERPA are available

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2020 are below.

NOTE: ERPA International Congresses on Education 2020 was conducted with the participation of 40 Foreign and 39 Turkish researchers from 15 countries and 96 proceedings were presented.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020’nin ayrıntılı kongre programı aşağıda verilmiştir.

NOT: ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020’ye 15 farklı ülkeden 40 Yabancı ve 39 Türk katılımcı katılmış olup 96 bildiri sunulmuştur.

 

 

Date of Announcement:   2020-04-14


Virtual Presentations

The virtual presentations in ERPA International Congresses on Education 2020 will be conducted by ZOOM. Please click the link below for detailed information.

ZOOM Installation and Users Manual

ZOOM Kurulum ve Kullanim Kilavuzu

For further information please do not hesitate to contact us.

Best regards,

 

Date of Announcement:   2020-04-06


New Template For Virtual Presentation

For Virtual Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2020-04-01


ERPA 2020 / About ERPA 2020

Dear participants,

The situation related to the globally spread COVID19 virus, which the World Health Organization declared a pandemic, is closely monitored. As the Organizing Committee, until the last moment, we have been endeavouring to hold the congress at the time and place announced before. However, as a result of the recent developments and measures taken by governments, it became obvious that it is impossible to hold the congress face to face, as planned.

In this context, ERPA 2020 Organizing Committee has decided to;

1) To organise the congress as online remote presentations,

2) To change status of participants who registered to make oral - interactive poster presentations into online remote presentations,

3) To refund the fee difference arising from this change to the participants who registered and paid their fees for oral - interactive poster presentation and to the participants who registered and paid as a listener.

4) To inform, via e-mail as soon as possible, the participants on how to prepare and send online remote presentations,

5) To deliver the participation certificates to the participants by e-mail and / or mail for online remote presentations,

6) Full texts of papers presented at ERPA International Education Congresses 2020 via online remote presentation,

a) To publish abstracts books and full-text-papers books as e-books with ISBNs,

b) To publish in an ERIC index scanned journal "International Journal of Psychology and Educational Studies" as a special issue on the authors’ request and with the approval of the congress organizing committee provided that they pass through the referee processes and the papers are edited within the framework of publication and, writing and publishing rules of the journal.

c) To provide the opportunity to publish the as an article in the journal scanned by ERIC and SCOPUS indexes “Participatory Educational Research (PER)”  or in other journals supporting the congress; provided that they are edited within the framework of the publication and writing rules of the journals and that they pass the referee processes,

7) To announce the congress program later together with the web address where the congress will be broadcast live between 10-12 April 2020, how the participants and the audience will participate after all the arrangements have been done.

Thank you for your understanding and wish all of you healthy days.

Sincerely yours

Değerli Katılımcılar,

Küresel boyutta yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID19 virüsü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Düzenleme Kurulu olarak son ana kadar kongrenin ilan edilen zamanda ve yerde yapılabilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanılan gelişmeler ve alınan tedbirler ile birlikte kongreyi yüz yüze yapabilme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı görülmektedir.

Bu kapsamda ERPA 2020 Düzenleme Kurulu olarak;

1) Kongrenin çevrimiçi uzaktan sunum olarak yapılmasına,

2) Daha önce sözlü - etkileşimli poster sunum olarak kayıt yaptırmış olan katılımcıların kongre katılım türünün çevrimiçi uzaktan sunum olarak değiştirilmesine,

3) Sözlü - etkileşimli poster sunum ve dinleyici olarak kayıt yaptıran ödemesini yapmış olan katılımcıların bu değişiklikten ortaya çıkan ücret farkının katılımcılara iadesine,

4) Çevrimiçi uzaktan sunumların nasıl hazırlanacağı ve gönderileceği ile ilgili detaylı bilginin en kısa zamanda katılımcılara e-posta yoluyla iletilmesine,

5) Çevrimiçi uzaktan yapılan sunumlara ait katılım belgelerinin e-posta ve / veya posta yoluyla katılımcılara ulaştırılmasına,

7) ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020 de çevrimiçi uzaktan sunum yoluyla sunulan bildiri tam metinlerinin,

a) Özet ve tam metin bildiri kitaplarının ISBN’li e-kitap olarak yayınlanmasına,

b) ERIC indeksinde taranan "International Journal of Psychology and Educational Studies" dergisinde yazarların talep etmesi ve kongre düzenleme kurulunun uygun görmesi durumunda; derginin yayın ve yazım kuralları çerçevesinde düzenlenmesi ve hakem süreçlerinden geçmesi kaydıyla özel sayı olarak yayınlanmasına,

c) ERIC ve SCOPUS indekslerinde taranan “Participatory Educational Research (PER)” dergisinde ve kongreyi destekleyen diğer dergilerde; dergilerin yayın ve yazım kuralları çerçevesinde düzenlenmesi ve hakem süreçlerinden geçmesi kaydıyla makale formatında yayınlanmasına imkan sağlanmasına,

8) Kongrenin 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında hangi web adresi üzerinden canlı yayınlanacağı, çevrimiçi olarak katılımcıların, izleyicilerin nasıl katılım sağlayacağı ve kongre programı ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından daha sonra ilan edilmesine

karar verilmiştir.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

Date of Announcement:   2020-03-16


ERPA 2020 Hakkında / About ERPA 2020

Dear participants,

We follow the developments about Covid 19 virus, which is spreading globally, like many organizations. As the Organizing Committee, we continue to work on the congress to be held at the announced times. However, we see restriction of international circulation within the framework of measures taken regarding virus spread and applications for quarantine some areas. In this context, as the congress Organizing Committee, we felt the need to produce an alternative solution for the possibility that the congress cannot be held at the congress venue. As an alternative plan, we decided to hold the congress as online remote presentations (or virtual presentations). In the event of this situation, the difference that will occur in the participation fee of our participants who have registered as an oral presenter or audience and paid their fees will be refunded. Meanwhile, they will have the same publication options.

Thanks for your understanding and wish you a nice week.

Best regards

 

Değerli Katılımcılar,

Son zamanlarda dünya gündemin de olan ve küresel boyutta yayılım gösteren Covid 19 virüsü ile ilgili gelişmeleri birçok organizasyon gibi yakından takip etmekteyiz. Düzenleme Kurulu olarak mevcut durumda kongrenin ilan edilen zamanlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmalara devam etmekteyiz. Fakat virüs yayılımı ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde uluslararası dolaşımın sınırlandırılması ve bazı bölgelerin karantinaya alınmasına yönelik uygulamalar görmekteyiz. Bu kapsamda kongre düzenleme kurulu olarak bizlerde kongrenin yüz yüze yapılamaması olasılığı için alternatif bir çözüm üretme ihtiyacı hissettik. Alternatif plan olarak kongrenin çevrimiçi uzaktan sunum olarak yapılmasına karar verdik. Bu durumun gerçekleşmesi halinde sözlü sunum-seyirci olarak katılım kaydı yapan ve ücretlerini yatıran katılımcılarımızın ücretlerinde oluşacak olan fark iade edilecektir. Çevrimiçi uzaktan sunumlar da kongre sonrası aynı yayın seçeneklerine sahip olacaklardır.

Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

 

Date of Announcement:   2020-03-12


Yandex.Metrica