Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2020

Belgrade / Serbia    10-12 April / 2020

Paper Guidelines

Paper Guidelines

At first participants should upload their abstracts (in .doc or .docx file format). All abstracts submitted to congress undergo blind review process by at least two anonymous reviewers. The reviewers are chosen from the scientific committee. Typically, the field coordinators will seek reviewers’ feedback before considering your submission for acceptance. In that case, the field coordinator will wait until he/she receives all reviewer comments on your submission. The field coordinator will then e-mail you directly with a decision. The proceedings are accepted according to the abstracts you have uploaded. Full paper(s) can be sent through e-mail to erpacongress@gmail.com after the congress untill1 May 2020.

Abstract Format

All abstracts need to include the short abstract followed by long abstract which should include the topic and the problem, significance of the study, the objective and the methods used in the research, results and a short discussion/conclusion. Moreover, keywords (4-6 keywords) need to be added at the end of the short abstract (100-150 words). The long abstract should include minimum 500 words and maximum 700 words. Both abstracts should be provided in the same WS Word file.

For the Abstract Template please click here.

There are three types of presentation:

  • Single Oral Presentation
  • Interactive Poster Presentation
  • Virtual Presentations

Single Oral Presentation

This presentation format allows for 15 minutes of individual presentation time followed by a 5 minute discussion session moderated by a chairperson. Each accepted paper will be scheduled in a session of 80 minutes, normally with four presenters.

Interactive Poster Presentation

Dedicated poster sessions will be scheduled in the conference programme. In each of these sessions there will be 15 posters. Each poster in the session will include a graphic presentation of a research study on visual display of size A0 (0,841m x 1,189m) in “portrait” format. Each poster holder will orally present their research in approximately 3 minutes in the area of the poster displays to an audience gathered as a group in front of each poster. The chairperson will organise the interactive poster sections.

For the Interactive Poster Presentation Template please click here.

Virtual Presentations

Participants must submit a previously recorded video (allowed formats for the videos are .avi, .mp4 & .flv) about their presentation, which will be played to the audiences in the scheduled session. While the video presentation is played congress team will connect with the presenter via Skype. Then, the audiences will have the opportunity to ask their questions to the presenter. Appropriate presentation time (15 min for video presentation and 5 min Skype connection for Q&A) will be allocated to every presenter. The virtual presenters have to send their recorded videos until 30 March 2020 due to technical arrangements.

For recording virtual presentation please click here.

Templates

For the Full Text Template please click here.

For the Interactive Poster Presentation Template please click here.

 

Kongre Çevrimiçi Uzaktan Sunum yoluyla gerçekleştirileceği için sadece sanal sunum seçeneği geçerlidir.  


Bildiri Yazım Kuralları

Katılımcıların öncelikle çalışmalarının özetlerini yüklemeleri gerekmektedir (.doc veya .docx dosya formatında). Gelen kısa ve uzun özet bildiriler alan editörleri tarafından değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir ve hakem dönütleri alındıktan sonra bu dönütler doğrultusunda karar verilir. Alan editörü çalışmanızla ilgili kararı sistem üzerinden bildirir. Tam metin bildiriler kongreden tamamlandıktan sonra 1 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderilebilir.

Bildiri Özeti Formatı

Tüm bildiri özetlerinde, başlık, problem cümlesi, çalışmanın önemi, amaç, yöntem, bulgular ve tartışma/sonuca yönelik bilgiler verilmelidir. Bunun yanında bildiri özetleri kısa ve uzun özetleri içermelidir. Aynı dosya içinde kısa özetler 100 ile 150 kelime ve uzun özetler 500 ile 700 kelime arasında olmalı ve 4-6 anahtar kelime içermelidir.

Bildiri Özet Formatı için lütfen tıklayınız.

Kongrede üç sunum türü geçerlidir:

  • Sözlü Bildiri Sunumu
  • Etkileşimli Poster Sunumu
  • Sanal Sunum

Sözlü Bildiri Sunumu

Bu sunum formatı, 15dk’lık bireysel sunum ve ardından 5dk’lık oturum başkanının yönetimindeki tartışma zamanını içermektedir. Kabul edilen her bir bildiri genelde 4 bildiri sunumun yer aldığı bir oturumda sunulacaktır.

Etkileşimli Poster Sunumu

Etkileşimli poster sunumlarında her bir oturumda en az 15 poster yer alacaktır. Posterler A0 (0,841m x 1,189m) boyutunda hazırlanması gerekir. Her bir poster sunucusu 3dk’lık zaman diliminde oturum başkanlarının nezaretinde bir gruba posterlerini sunmalıdır.

Sanal Sunum

Sanal sunu sahibi katılımcıların video kayıtları (.avi, .mp4 ve .flv kabul edilen video formatlarıdır) ilgili oturumda dinleyicilere oynatılacak ve bu esnada sunu sahiplerine Skype aracılığıyla bağlantı kurulacaktır. Böylelikle dinleyiciler izledikleri sunuma ilişkin sorularını sunu sahibine sorabileceklerdir. Sanal sunular için 15dk video kaydı ve 5dk da tartışma zamanı ayrılmıştır. Sanal sunuların teknik düzenlemeler için en geç 30 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Sanal sunu kaydetmek için lütfen tıklayınız

Şablonlar

Tam metin şablonu için lütfen tıklayınız

Poster şablonu için lütfen tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements

ERPA 2020 Book of Abstracts and Book of Proceedings

For the ERPA International Congresses on Education 2020 Book of Abstracts and Book of Proceedings (with ISBN) please click the link provided below.

ERPA 2020 BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2020 BOOK OF PROCEEDINGS

Date of Announcement:   2020-06-16


e-Book of Proceedings full text template

For the Full Text Template please click here.

Tam metin şablonu için lütfen tıklayınız

Date of Announcement:   2020-04-15


(New - Day 2) Session information to attend congress sessions

Software: zoom

Meeting ID: 226-806-042

Password: 966603

Date of Announcement:   2020-04-12


time zone

Session presentation will take place at local time in Turkey. Therefore, the participants in different time zones are commended to make their plans considering the time difference.

Date of Announcement:   2020-04-11


Session information to attend congress sessions

Software: zoom

Meeting ID: 681-356-767

Password: 266072

Date of Announcement:   2020-04-11


Detailed Congress Programmes of ERPA are available

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2020 are below.

NOTE: ERPA International Congresses on Education 2020 was conducted with the participation of 40 Foreign and 39 Turkish researchers from 15 countries and 96 proceedings were presented.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020’nin ayrıntılı kongre programı aşağıda verilmiştir.

NOT: ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020’ye 15 farklı ülkeden 40 Yabancı ve 39 Türk katılımcı katılmış olup 96 bildiri sunulmuştur.

 

 

Date of Announcement:   2020-04-14


Virtual Presentations

The virtual presentations in ERPA International Congresses on Education 2020 will be conducted by ZOOM. Please click the link below for detailed information.

ZOOM Installation and Users Manual

ZOOM Kurulum ve Kullanim Kilavuzu

For further information please do not hesitate to contact us.

Best regards,

 

Date of Announcement:   2020-04-06


New Template For Virtual Presentation

For Virtual Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2020-04-01


ERPA 2020 / About ERPA 2020

Dear participants,

The situation related to the globally spread COVID19 virus, which the World Health Organization declared a pandemic, is closely monitored. As the Organizing Committee, until the last moment, we have been endeavouring to hold the congress at the time and place announced before. However, as a result of the recent developments and measures taken by governments, it became obvious that it is impossible to hold the congress face to face, as planned.

In this context, ERPA 2020 Organizing Committee has decided to;

1) To organise the congress as online remote presentations,

2) To change status of participants who registered to make oral - interactive poster presentations into online remote presentations,

3) To refund the fee difference arising from this change to the participants who registered and paid their fees for oral - interactive poster presentation and to the participants who registered and paid as a listener.

4) To inform, via e-mail as soon as possible, the participants on how to prepare and send online remote presentations,

5) To deliver the participation certificates to the participants by e-mail and / or mail for online remote presentations,

6) Full texts of papers presented at ERPA International Education Congresses 2020 via online remote presentation,

a) To publish abstracts books and full-text-papers books as e-books with ISBNs,

b) To publish in an ERIC index scanned journal "International Journal of Psychology and Educational Studies" as a special issue on the authors’ request and with the approval of the congress organizing committee provided that they pass through the referee processes and the papers are edited within the framework of publication and, writing and publishing rules of the journal.

c) To provide the opportunity to publish the as an article in the journal scanned by ERIC and SCOPUS indexes “Participatory Educational Research (PER)”  or in other journals supporting the congress; provided that they are edited within the framework of the publication and writing rules of the journals and that they pass the referee processes,

7) To announce the congress program later together with the web address where the congress will be broadcast live between 10-12 April 2020, how the participants and the audience will participate after all the arrangements have been done.

Thank you for your understanding and wish all of you healthy days.

Sincerely yours

Değerli Katılımcılar,

Küresel boyutta yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID19 virüsü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Düzenleme Kurulu olarak son ana kadar kongrenin ilan edilen zamanda ve yerde yapılabilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanılan gelişmeler ve alınan tedbirler ile birlikte kongreyi yüz yüze yapabilme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı görülmektedir.

Bu kapsamda ERPA 2020 Düzenleme Kurulu olarak;

1) Kongrenin çevrimiçi uzaktan sunum olarak yapılmasına,

2) Daha önce sözlü - etkileşimli poster sunum olarak kayıt yaptırmış olan katılımcıların kongre katılım türünün çevrimiçi uzaktan sunum olarak değiştirilmesine,

3) Sözlü - etkileşimli poster sunum ve dinleyici olarak kayıt yaptıran ödemesini yapmış olan katılımcıların bu değişiklikten ortaya çıkan ücret farkının katılımcılara iadesine,

4) Çevrimiçi uzaktan sunumların nasıl hazırlanacağı ve gönderileceği ile ilgili detaylı bilginin en kısa zamanda katılımcılara e-posta yoluyla iletilmesine,

5) Çevrimiçi uzaktan yapılan sunumlara ait katılım belgelerinin e-posta ve / veya posta yoluyla katılımcılara ulaştırılmasına,

7) ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020 de çevrimiçi uzaktan sunum yoluyla sunulan bildiri tam metinlerinin,

a) Özet ve tam metin bildiri kitaplarının ISBN’li e-kitap olarak yayınlanmasına,

b) ERIC indeksinde taranan "International Journal of Psychology and Educational Studies" dergisinde yazarların talep etmesi ve kongre düzenleme kurulunun uygun görmesi durumunda; derginin yayın ve yazım kuralları çerçevesinde düzenlenmesi ve hakem süreçlerinden geçmesi kaydıyla özel sayı olarak yayınlanmasına,

c) ERIC ve SCOPUS indekslerinde taranan “Participatory Educational Research (PER)” dergisinde ve kongreyi destekleyen diğer dergilerde; dergilerin yayın ve yazım kuralları çerçevesinde düzenlenmesi ve hakem süreçlerinden geçmesi kaydıyla makale formatında yayınlanmasına imkan sağlanmasına,

8) Kongrenin 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında hangi web adresi üzerinden canlı yayınlanacağı, çevrimiçi olarak katılımcıların, izleyicilerin nasıl katılım sağlayacağı ve kongre programı ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından daha sonra ilan edilmesine

karar verilmiştir.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

Date of Announcement:   2020-03-16


ERPA 2020 Hakkında / About ERPA 2020

Dear participants,

We follow the developments about Covid 19 virus, which is spreading globally, like many organizations. As the Organizing Committee, we continue to work on the congress to be held at the announced times. However, we see restriction of international circulation within the framework of measures taken regarding virus spread and applications for quarantine some areas. In this context, as the congress Organizing Committee, we felt the need to produce an alternative solution for the possibility that the congress cannot be held at the congress venue. As an alternative plan, we decided to hold the congress as online remote presentations (or virtual presentations). In the event of this situation, the difference that will occur in the participation fee of our participants who have registered as an oral presenter or audience and paid their fees will be refunded. Meanwhile, they will have the same publication options.

Thanks for your understanding and wish you a nice week.

Best regards

 

Değerli Katılımcılar,

Son zamanlarda dünya gündemin de olan ve küresel boyutta yayılım gösteren Covid 19 virüsü ile ilgili gelişmeleri birçok organizasyon gibi yakından takip etmekteyiz. Düzenleme Kurulu olarak mevcut durumda kongrenin ilan edilen zamanlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmalara devam etmekteyiz. Fakat virüs yayılımı ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde uluslararası dolaşımın sınırlandırılması ve bazı bölgelerin karantinaya alınmasına yönelik uygulamalar görmekteyiz. Bu kapsamda kongre düzenleme kurulu olarak bizlerde kongrenin yüz yüze yapılamaması olasılığı için alternatif bir çözüm üretme ihtiyacı hissettik. Alternatif plan olarak kongrenin çevrimiçi uzaktan sunum olarak yapılmasına karar verdik. Bu durumun gerçekleşmesi halinde sözlü sunum-seyirci olarak katılım kaydı yapan ve ücretlerini yatıran katılımcılarımızın ücretlerinde oluşacak olan fark iade edilecektir. Çevrimiçi uzaktan sunumlar da kongre sonrası aynı yayın seçeneklerine sahip olacaklardır.

Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

 

Date of Announcement:   2020-03-12


Yandex.Metrica