Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2020

Belgrade / Serbia    10-12 April / 2020

Registration Fee

 

As the congress will be held as Online Remote Presentations; only virtual presentation option is valid.

Kongre Çevrimiçi Uzaktan Sunum yoluyla gerçekleştirileceği için sadece sanal sunum seçeneği geçerlidir.  

The congress registration fees are as follows:

Please note the statements at the end of the table before paying the registration fee.

Kongre katılım ücretleri aşağıdaki gibidir:

Lütfen kayıt ücreti yatırmadan önce tablo sonunda yer alan açıklamalara dikkat ediniz. 

 • √  : Included,     --- : Not included
 • 1 Departure times 11:00 and 20:30 at 09.04.2020,  07:30 and 18:00 at 13.04.2020.
 • The congress participation fee included in packages 1-6 is for physical participation into the congress, while the congress participation fee in Virtual Presentation is for remote simultaneous participation to the congress.
 • Accommodation fees in packages 1-4 is for accommodation in double rooms
 • Participants who want accommodation in single rooms and participants who wish to bring accompanying person (husband and wife, children, friends, etc.) should contact the congress secretary at erpacongress@gmail.com for obtaining information regarding accompanying person accommodation and participation fees.
   

 • √  : Var,                               --- : Yok
 • 1 Hareket Saati: 09.04.2020 tarihinde 11:00 ve 20:30,  13.04.2020 tarihinde 07:30 ve 18:00
 • Paket 1-6 da yer alan kongre katılım ücreti kongreye fiziksel katılım anlamına gelirken, Sanal Sunum da yer alan kongre katılım ücreti kongreye sunum için uzaktan eşzamanlı katılım anlamına gelmektedir.
 • Paket 1-4 de yer alan konaklama ücretleri 2 kişilik odalarda konaklama ücreti anlamına gelmektedir.
 • Tek kişilik odalarda konaklama isteyen katılımcılar ve yanlarında misafir (eş, çocuk, arkadaş vb.) getirmek isteyen katılımcıların misafir katılım ve konaklama ücretleri için erpacongress@gmail.com mail adresinden kongre sekreterliği ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
   
 • While paying the congress registration fee please do not forget that bank money transfer expenses should be paid by the participants.
 • One participant can submit at most two papers and his/her name can appear in maximum of four papers.
 • The certificate of attendance is presented to only registered participants / audience.
 • The participants who would like to participate without paper should register as an audience and should pay the audience registration fee.

Congress registration fee includes:

 • Access to all sessions in the congress
 • Certificate of Attendance
 • Congress package and inserts
 • The e-book of abstracts with ISBN number
 • The e-book of full text proceedings with ISBN number
 • Coffee Breaks

Virtual participant registration fee includes:

 • The e-book of abstracts with ISBN number 
 • The e-book of full text proceedings with ISBN number
 • Certificate of Attendance
 • Technical support
 • Havale-EFT yoluyla banka üzerinden yapılan ödemelerde kongre ücretlerinin tabloda yer aldığı şekliyle net olarak hesaba geçmesi, banka masraflarının katılımcı tarafından karşılanması gerekmektedir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri sunabilir ve en fazla dört bildiride ismi yer alabilir.
 • Katılım Belgesi, sadece kongreye kayıt olup katılan yazar / dinleyicilere verilir.
 • Bildiride ismi yer alıp sunum yapmayan ancak kongreye katılmak isteyen yazarların dinleyici kaydı olmaları ve dinleyici kayıt ücreti yatırmaları gerekmektedir.

Kongre kayıt ücretine dahil olan hizmetler:

 • Kongre Oturumlarına Katılım
 • Katılım Belgesi
 • Kongre Çantası ve Ekleri
 • ISBN Numaralı Özet e-Bildiri Kitapçığı 
 • ISBN Numaralı Tam Metin e-Bildiri Kitabı
 • Çay-Kahve ve İkramlar

Sanal sunum ücretine dahil olan hizmetler:

 • Katılım Belgesi
 • ISBN Numaralı Özet e-Bildiri Kitapçığı
 • ISBN Numaralı Tam Metin e-Bildiri Kitabı
 • Teknik Destek

 

Announcements

ERPA 2020 Book of Abstracts and Book of Proceedings

For the ERPA International Congresses on Education 2020 Book of Abstracts and Book of Proceedings (with ISBN) please click the link provided below.

ERPA 2020 BOOK OF ABSTRACTS

ERPA 2020 BOOK OF PROCEEDINGS

Date of Announcement:   2020-06-16


e-Book of Proceedings full text template

For the Full Text Template please click here.

Tam metin şablonu için lütfen tıklayınız

Date of Announcement:   2020-04-15


(New - Day 2) Session information to attend congress sessions

Software: zoom

Meeting ID: 226-806-042

Password: 966603

Date of Announcement:   2020-04-12


time zone

Session presentation will take place at local time in Turkey. Therefore, the participants in different time zones are commended to make their plans considering the time difference.

Date of Announcement:   2020-04-11


Session information to attend congress sessions

Software: zoom

Meeting ID: 681-356-767

Password: 266072

Date of Announcement:   2020-04-11


Detailed Congress Programmes of ERPA are available

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2020 are below.

NOTE: ERPA International Congresses on Education 2020 was conducted with the participation of 40 Foreign and 39 Turkish researchers from 15 countries and 96 proceedings were presented.

ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020’nin ayrıntılı kongre programı aşağıda verilmiştir.

NOT: ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020’ye 15 farklı ülkeden 40 Yabancı ve 39 Türk katılımcı katılmış olup 96 bildiri sunulmuştur.

 

 

Date of Announcement:   2020-04-14


Virtual Presentations

The virtual presentations in ERPA International Congresses on Education 2020 will be conducted by ZOOM. Please click the link below for detailed information.

ZOOM Installation and Users Manual

ZOOM Kurulum ve Kullanim Kilavuzu

For further information please do not hesitate to contact us.

Best regards,

 

Date of Announcement:   2020-04-06


New Template For Virtual Presentation

For Virtual Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2020-04-01


ERPA 2020 / About ERPA 2020

Dear participants,

The situation related to the globally spread COVID19 virus, which the World Health Organization declared a pandemic, is closely monitored. As the Organizing Committee, until the last moment, we have been endeavouring to hold the congress at the time and place announced before. However, as a result of the recent developments and measures taken by governments, it became obvious that it is impossible to hold the congress face to face, as planned.

In this context, ERPA 2020 Organizing Committee has decided to;

1) To organise the congress as online remote presentations,

2) To change status of participants who registered to make oral - interactive poster presentations into online remote presentations,

3) To refund the fee difference arising from this change to the participants who registered and paid their fees for oral - interactive poster presentation and to the participants who registered and paid as a listener.

4) To inform, via e-mail as soon as possible, the participants on how to prepare and send online remote presentations,

5) To deliver the participation certificates to the participants by e-mail and / or mail for online remote presentations,

6) Full texts of papers presented at ERPA International Education Congresses 2020 via online remote presentation,

a) To publish abstracts books and full-text-papers books as e-books with ISBNs,

b) To publish in an ERIC index scanned journal "International Journal of Psychology and Educational Studies" as a special issue on the authors’ request and with the approval of the congress organizing committee provided that they pass through the referee processes and the papers are edited within the framework of publication and, writing and publishing rules of the journal.

c) To provide the opportunity to publish the as an article in the journal scanned by ERIC and SCOPUS indexes “Participatory Educational Research (PER)”  or in other journals supporting the congress; provided that they are edited within the framework of the publication and writing rules of the journals and that they pass the referee processes,

7) To announce the congress program later together with the web address where the congress will be broadcast live between 10-12 April 2020, how the participants and the audience will participate after all the arrangements have been done.

Thank you for your understanding and wish all of you healthy days.

Sincerely yours

Değerli Katılımcılar,

Küresel boyutta yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID19 virüsü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Düzenleme Kurulu olarak son ana kadar kongrenin ilan edilen zamanda ve yerde yapılabilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmiştir. Ancak son zamanlarda yaşanılan gelişmeler ve alınan tedbirler ile birlikte kongreyi yüz yüze yapabilme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı görülmektedir.

Bu kapsamda ERPA 2020 Düzenleme Kurulu olarak;

1) Kongrenin çevrimiçi uzaktan sunum olarak yapılmasına,

2) Daha önce sözlü - etkileşimli poster sunum olarak kayıt yaptırmış olan katılımcıların kongre katılım türünün çevrimiçi uzaktan sunum olarak değiştirilmesine,

3) Sözlü - etkileşimli poster sunum ve dinleyici olarak kayıt yaptıran ödemesini yapmış olan katılımcıların bu değişiklikten ortaya çıkan ücret farkının katılımcılara iadesine,

4) Çevrimiçi uzaktan sunumların nasıl hazırlanacağı ve gönderileceği ile ilgili detaylı bilginin en kısa zamanda katılımcılara e-posta yoluyla iletilmesine,

5) Çevrimiçi uzaktan yapılan sunumlara ait katılım belgelerinin e-posta ve / veya posta yoluyla katılımcılara ulaştırılmasına,

7) ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2020 de çevrimiçi uzaktan sunum yoluyla sunulan bildiri tam metinlerinin,

a) Özet ve tam metin bildiri kitaplarının ISBN’li e-kitap olarak yayınlanmasına,

b) ERIC indeksinde taranan "International Journal of Psychology and Educational Studies" dergisinde yazarların talep etmesi ve kongre düzenleme kurulunun uygun görmesi durumunda; derginin yayın ve yazım kuralları çerçevesinde düzenlenmesi ve hakem süreçlerinden geçmesi kaydıyla özel sayı olarak yayınlanmasına,

c) ERIC ve SCOPUS indekslerinde taranan “Participatory Educational Research (PER)” dergisinde ve kongreyi destekleyen diğer dergilerde; dergilerin yayın ve yazım kuralları çerçevesinde düzenlenmesi ve hakem süreçlerinden geçmesi kaydıyla makale formatında yayınlanmasına imkan sağlanmasına,

8) Kongrenin 10-12 Nisan 2020 tarihleri arasında hangi web adresi üzerinden canlı yayınlanacağı, çevrimiçi olarak katılımcıların, izleyicilerin nasıl katılım sağlayacağı ve kongre programı ile ilgili gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından daha sonra ilan edilmesine

karar verilmiştir.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

Date of Announcement:   2020-03-16


ERPA 2020 Hakkında / About ERPA 2020

Dear participants,

We follow the developments about Covid 19 virus, which is spreading globally, like many organizations. As the Organizing Committee, we continue to work on the congress to be held at the announced times. However, we see restriction of international circulation within the framework of measures taken regarding virus spread and applications for quarantine some areas. In this context, as the congress Organizing Committee, we felt the need to produce an alternative solution for the possibility that the congress cannot be held at the congress venue. As an alternative plan, we decided to hold the congress as online remote presentations (or virtual presentations). In the event of this situation, the difference that will occur in the participation fee of our participants who have registered as an oral presenter or audience and paid their fees will be refunded. Meanwhile, they will have the same publication options.

Thanks for your understanding and wish you a nice week.

Best regards

 

Değerli Katılımcılar,

Son zamanlarda dünya gündemin de olan ve küresel boyutta yayılım gösteren Covid 19 virüsü ile ilgili gelişmeleri birçok organizasyon gibi yakından takip etmekteyiz. Düzenleme Kurulu olarak mevcut durumda kongrenin ilan edilen zamanlarda yapılabilmesi için gerekli çalışmalara devam etmekteyiz. Fakat virüs yayılımı ile ilgili alınan önlemler çerçevesinde uluslararası dolaşımın sınırlandırılması ve bazı bölgelerin karantinaya alınmasına yönelik uygulamalar görmekteyiz. Bu kapsamda kongre düzenleme kurulu olarak bizlerde kongrenin yüz yüze yapılamaması olasılığı için alternatif bir çözüm üretme ihtiyacı hissettik. Alternatif plan olarak kongrenin çevrimiçi uzaktan sunum olarak yapılmasına karar verdik. Bu durumun gerçekleşmesi halinde sözlü sunum-seyirci olarak katılım kaydı yapan ve ücretlerini yatıran katılımcılarımızın ücretlerinde oluşacak olan fark iade edilecektir. Çevrimiçi uzaktan sunumlar da kongre sonrası aynı yayın seçeneklerine sahip olacaklardır.

Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla

 

Date of Announcement:   2020-03-12


Yandex.Metrica